Φωτοπολυζόμενα Ένθετα - Επένθετα Adoro Ivoclar

Εκτύπωση

Φωτοπολυζόμενα Ένθετα - Επένθετα Adoro Ivoclar

 Το σύστημα SR Adoro (της Ivoclar Vivadent), μας δίνει την δυνατότητα να κατασκευάζουμε αποκαταστάσεις με ή χωρίς μεταλλικό σκελετό και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των κεραμικών υλικών και των πλέον εξελιγμένων ρητινών, με κύρια χαρακτηριστικά:

Η χρήση του συστήματος ενδείκνυται για στεφάνες και γέφυρες με μεταλλικό σκελετό, στεφάνες προσθίων χωρίς μεταλλικό σκελετό, ένθετα, επένθετα και όψεις.


Adoro Επένθετο:

adoro1.jpg adoro2.jpg adoro3.jpg
adoro4.jpg adoro5.jpg adoro6.jpg


Επένθετη Οδοντοστοίχια επί Εμφυτευμάτων, από Φωτοπολυμεριζόμενο υλικό Visio. lign Bredent

IMG_1693.JPG IMG_1694.JPG IMG_1695.JPG
IMG_1699.JPG IMG_1697.JPG IMG_1698.JPG
IMG_1696.JPG IMG_1700.JPG 


Περισσότερα:  
Επένθετη Οδοντοστοιχία σε Εμφυτεύματα