Τεχνική Χύτευσης Μετάλλων

Εκτύπωση

Προγραμματισμός για την επιτυχία

Πολλές αποτυχίες των κεραμομεταλλικών αποκαταστάσεων μπορεί να αποδοθούν στο μεταλλικό σκελετό και στην κακή επιλογή κράματος.  Κατά τον προγραμματισμό της περίπτωσης, πρέπει να συνεργασθούν ο οδοντίατρος και ο οδοντοτεχνίτης και να επιλέξουν το καλύτερο κράμα για κάθε αποκατάσταση.  Η σύγχρονη μεταλλουργία  προτείνει για την πιστότητα και την ποιότητα της χύτευσης να ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:

Αυτός ο τρόπος εγγυάται την καλύτερη και πιο σταθερή χύτευση για όλα τα κράματα, πολύτιμα, μη πολύτιμα και ημιπολύτιμα.

Εμείς επιλέξαμε τη σύγχρονη επαγωγική συσκευή χύτευσης  MANFREDI Easyti Neutrodyn , που πληρεί όλες τις παραπάνω προυποθέσεις και παρέχει σταθερή ποιότητα στο εργαστήριό μας.


Σεμινάριο: Χύτευση Μετάλλων, στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο .

b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1462.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1463.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1464.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1465.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1466.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1467.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1468.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1469.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1470.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1471.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1472.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1473.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1474.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1475.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1476.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1477.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1478.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1479.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1480.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1481.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1483.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1484.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1485.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1486.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1487.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1488.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1489.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1490.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1491.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1492.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1493.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1495.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1496.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1497.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1498.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1499.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1501.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1502.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1503.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1504.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1505.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1506.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1507.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1508.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1509.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1510.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1511.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1513.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1514.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1515.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1516.JPG
b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1605.JPG b_0_125_16777215_0___images-samples_IMG_1606.JPG