Τεχνική Χύτευσης Μετάλλων

Εκτύπωση

Προγραμματισμός για την επιτυχία

Πολλές αποτυχίες των κεραμομεταλλικών αποκαταστάσεων μπορεί να αποδοθούν στο μεταλλικό σκελετό και στην κακή επιλογή κράματος.  Κατά τον προγραμματισμό της περίπτωσης, πρέπει να συνεργασθούν ο οδοντίατρος και ο οδοντοτεχνίτης και να επιλέξουν το καλύτερο κράμα για κάθε αποκατάσταση.  Η σύγχρονη μεταλλουργία  προτείνει για την πιστότητα και την ποιότητα της χύτευσης να ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:

Αυτός ο τρόπος εγγυάται την καλύτερη και πιο σταθερή χύτευση για όλα τα κράματα, πολύτιμα, μη πολύτιμα και ημιπολύτιμα.

Εμείς επιλέξαμε τη σύγχρονη επαγωγική συσκευή χύτευσης  MANFREDI Easyti Neutrodyn , που πληρεί όλες τις παραπάνω προυποθέσεις και παρέχει σταθερή ποιότητα στο εργαστήριό μας.


Σεμινάριο: Χύτευση Μετάλλων, στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο .

IMG_1462.JPG IMG_1463.JPG IMG_1464.JPG
IMG_1465.JPG IMG_1466.JPG IMG_1467.JPG
IMG_1468.JPG IMG_1469.JPG IMG_1470.JPG
IMG_1471.JPG IMG_1472.JPG IMG_1473.JPG
IMG_1474.JPG IMG_1475.JPG IMG_1476.JPG
IMG_1477.JPG IMG_1478.JPG IMG_1479.JPG
IMG_1480.JPG IMG_1481.JPG IMG_1483.JPG
IMG_1484.JPG IMG_1485.JPG IMG_1486.JPG
IMG_1487.JPG IMG_1488.JPG IMG_1489.JPG
IMG_1490.JPG IMG_1491.JPG IMG_1492.JPG
IMG_1493.JPG IMG_1495.JPG IMG_1496.JPG
IMG_1497.JPG IMG_1498.JPG IMG_1499.JPG
IMG_1501.JPG IMG_1502.JPG IMG_1503.JPG
IMG_1504.JPG IMG_1505.JPG IMG_1506.JPG
IMG_1507.JPG IMG_1508.JPG IMG_1509.JPG
IMG_1510.JPG IMG_1511.JPG IMG_1513.JPG
IMG_1514.JPG IMG_1515.JPG IMG_1516.JPG
IMG_1605.JPG IMG_1606.JPG