Ολικές Οδοντοστοιχίες

Εκτύπωση

Τα οστά των γνάθων βρίσκονται διαρκώς σε διαδικασία αναδόμησης. Προ πάντων σε μη φυσιολογικές φορτίσεις της οδοντοστοιχίας μπορεί να προκληθεί ατροφία των οστών. Η επαφή μεταξύ βάσης της οδοντοστοιχίας και επιφάνειας έδρασης χάνεται διαρκώς. Έτσι οι μασητικές δυνάμεις δεν μεταφέρονται πλέον ομοιόμορφα στο οστό. Οι συνέπειες: Προκύπτουν επώδινες περιοχές πίεσης, το οστο ατροφεί περισσότερο και οι οδοντοστοιχίες χάνουν την συγκράτησή τους.

Αυτοί είναι οι λόγοι , για τους οποίους οι ολικές οδοντοστοιχίες θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται με το πέρασμα του χρόνου.


MICROBASE - Λύνει τα προβλήματα αλλεργίας.

Μια σχετική έρευνα έδειξε ότι ένα ποσοστό 1,8% των ασθενών παρουσίασαν αλλεργικές αντιδράσεις στο μεθακρυλικό μεθύλιο (ΜΜΑ).

Το εργαστήριό μας στην προσπάθεια του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του εγγυάται το MICROBASE, μια νέα μέθοδο για την κατασκευή ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών, για αναγομώσεις και επιδιορθώσεις οδοντοστοιχιών, χωρίς Μεθακρυλικό Μεθύλιο.

 

b_0_125_16777215_0___images-products_microbase.jpg