Μερικές Οδοντοστοιχίες

Εκτύπωση

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η σταθερή σύνδεση παρέχει μικρότερη αρχική άνεση στον ασθενή.  Όμως:

Όλα τα παραπάνω συντελούν στην μακροχρόνια διατήρησή της στο στόμα.

ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η με κινητικότητα σύνδεση παρέχει μεγαλύτερη αρχική άνεση στον ασθενή.  Όμως:

Όταν όλοι οι παραπάνω όροι τηρούνται, η διατήρηση της Μ.Ο. με κινητικότητα στο στόμα είναι επίσης μακροχρόνια.  Διαφορετικά παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο να καταφεύγουν οι ασθενείς για τη μάσηση, στα φυσικά τους δόντια, με αβέβαιο αποτέλεσμα.